Gezondheidsverklaring

Examengarantie

Iedereen is bij wet verplicht om bij het CBR een gezondheidsverklaring over de geestelijke en lichamelijke gezondheid in te dienen. Indien alle vragen met Nee kunnen worden beantwoord, dan volgt er geen verdere keuring. Het is bij wet verplicht en ook verstandig eerlijk te antwoorden. Het CBR gaat zorgvuldig om met ingediende verklaringen en proberen altijd een oplossing te vinden. Indien nodig wordt men door het CBR uitgenodigd voor een gratis rijtest. Indien aandoeningen van invloed zijn op het gedrag van een leerling, zal dit door dit traject ook bekend zijn bij de examinator die het examen afneemt. Hier kan dan rekening mee worden gehouden in de benadering van de leerling.

Wij laten deze verklaring al in het begin van de opleiding invullen om eventueel vroegtijdig iets te kunnen doen. Het is vooral belangrijk om geestelijke aandoeningen die men zelf vaak liever niet noemt of belangrijk vindt, wel te melden. Te denken valt aan dyslexie, lichte vormen van ADHD, autisme, epilepsie e.d. Deze aandoeningen zijn vaak van invloed op het gedrag en het vermogen om te leren. Door dit wel te melden kunnen we het lesgeven hier op aanpassen.

Hieronder staat een gezondheidsverklaring afgebeeld. Bij inschrijving of bij afleggen van de tussentijdse toets, zullen wij vragen om deze in te vullen en te betalen op de site van het CBR. Door het invullen van deze gezondheidsverklaring met Nee, zal je direct goedgekeurd worden.  Indien je bij een vraag Ja moet worden invullen, zullen wij je hiermee verder begeleiden.

Voorbeeld eigen verklaring

1. Hebt u last of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag  of andere  bewustzijnsstoornissen?
O ja O nee


2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtstoornissen of ernstige duizelingen?
O ja O nee


3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte – zoals een beroerte – of een ziekte van het zenuwstelsel?
O ja O nee


4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere   geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
O ja O nee


5. Wordt of werd u behandeld  voor inwendige ziekten, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- en vaatoperatie ondergaan?
O ja O nee


6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
O ja O nee


7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
O ja O nee


8.a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
O ja O nee

8.b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
O ja O nee


9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen, opwekmiddelen?
O ja O nee


10.  Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van

motorrijtuigen moeilijker maken?
O ja O nee


Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.