Privacy

Privacyverklaring

Wij nemen je privacy serieus.

Door informatie aan te vragen of je in te schrijven voor een opleiding verstrek je aan ons gegevens die wij ook opslaan. Deze gebruiken wij voor uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor verdere dienstverlening.
Ook kunnen wij je zo op de hoogte houden van relevante informatie.
Alle gegevens die we verzamelen, zullen we strikt vertrouwelijk bewaren en niet uitlenen, verhuren of verkopen. Ook niet op een of andere manier openbaar maken.
De informatie die je geeft zullen we met de grootst mogelijke zorg behandelen.
We delen wel de noodzakelijke gegevens met het CBR die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een examen.
Voor het plaatsen van je foto en naam op onze facebookpagina, vragen wij je toestemming.

Gegevens verwijderen

Op eerste verzoek en zonder opgaaf van redenen via brief, telefoon of email, verwijderen wij je gegevens definitief uit onze administratie.

Website

Wij houden bezoekgegevens bij van onze website. Het doel hiervan is het optimaliseren van informatieverstrekking.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De eventuele wijzigingsdatum wordt hieronder aangegeven.

Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2016